Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody i postępowania doktorskie

Temat rozprawy:

„Polska prasa alternatywna (1978-1998). Problemy rozwoju rodzaju prasowego, przemiany jego postaci i funkcji” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • dr hab. Wojciech Kajtoch

Recenzenci

 • prof. dr hab. Michael Fleischer (recenzja)
 • dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

14 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 11:00, sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu, parter), Kraków, ul. Łojasiewicza 4

Temat rozprawy:

„Szybko. Krótko. Obrazkowo. Ewolucja koncepcji zawodu reportera radiowego w kulturze konwergencji” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

Recenzenci

 • dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM (recenzja)
 • prof. dr hab. Szymon Ossowski (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

19 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 12:00, sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu, parter), Kraków, ul. Łojasiewicza 4

Temat rozprawy:

„Formy aktywności TVN w Internecie oraz dywersyfikacja kanałów dystrybucji treści” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

Recenzenci

 • dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ (recenzja)
 • dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

12 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 14:00, sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu, parter), Kraków, ul. Łojasiewicza 4

Temat rozprawy:

„Reprezentacja terminologii politologicznej w języku Deskryptorów Biblioteki Narodowej” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • prof. dr hab. Wiesław Babik

Recenzenci

 • prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (recenzja)
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

20 grudnia 2023 r. (środa), godz. 11:30, sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu, parter), ul. Łojasiewicza 4, Kraków

 

Temat rozprawy:

„Produkty kultury artystycznej w dobie nowych mediów w Polsce” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • dr hab. Andrzej Kaliszewski

Promotor pomocniczy:

 • dr Edyta Żyrek-Horodyska

Recenzenci

 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS (recenzja)
 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

26 stycznia 2024 r. (piątek), godz. 10:30, sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu, parter), ul. Łojasiewicza 4, Kraków

Temat rozprawy:

„Reprezentacje dziennikarzy i profesji dziennikarskiej w polskiej kinematografii w latach 1945-2015 a profesjonalna autodefinicja i społeczne postrzeganie zawodu dziennikarza” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

Recenzenci

 • dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr (recenzja)
 • dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

15 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 za pomocą aplikacji MS Teams: https://tiny.pl/cknqr

 

Temat rozprawy:

„The public events discourse in Ukrainian media (1991-2021)” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

Recenzenci

 •  
 •  

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: