Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody i postępowania doktorskie

Temat rozprawy:

„Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotece narodowej” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • prof. dr hab. Wiesław Babik

Recenzenci:

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej:  

27 kwietnia 2023 r. godz. 14.00 sala nr. 0.228 (konferencyjna Dziekanatu, parter)

Temat rozprawy:

„Mediatyzacja pamięci historycznej a praktyki komunikacyjne pokolenia późnych wnuków w Polsce XXI w.” (streszczenie rozprawy)

Promotor

 • Dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

Promotor pomocniczy:

 • Dr Agnieszka Całek

Recenzenci

 • Prof. dr hab. Marian Golka (recenzja)
 • Dr hab. Marcin Napiórkowski, prof. UW (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

12 lipca 2023, godz. 10:00, sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu, parter)

Temat rozprawy:

„Analiza bibliometryczna piśmiennictwa na temat drapieżnych czasopism i wydawnictw za lata 2011-2020” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ

Recenzenci

 • dr hab. Renata Frączek, prof. UP (recenzja)
 • dr hab. Mariola Antczak, prof. UŁ (recenzja)
 • dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ (recenzja)
   

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

1 grudnia 2023 r., godz. 10:00 za pomocą aplikacji Teams

Temat rozprawy:

„Komunikacja poprzez donacje na przykładzie serwisu YouTube” (streszczenie rozprawy)

Promotor

 • prof. dr hab. Jan Kreft

Promotor pomocniczy:

 • dr Anna Lusińska

Recenzenci

 • dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM (recenzja)
 • dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

20 października 2023 r., godz. 12:00 za pomocą MS Teams

Link do spotkania: https://tinyurl.com/yps33t27

 

Temat rozprawy:

„Media hiperlokalne w środowisku nowych mediów” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ

Recenzenci

 • dr hab. Jakub Nowak, prof. UMCS (recenzja)
 • dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

8 grudnia 2023 r. godz. 12:00, sala nr 0.228 (sala konferencyjna dziekanatu WZiKS UJ, parter)
ul. prof. Łojasiewicza 4, Kraków

Temat rozprawy:

„Polska prasa alternatywna (1978-1998). Problemy rozwoju rodzaju prasowego, przemiany jego postaci i funkcji” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • dr hab. Wojciech Kajtoch

Recenzenci

 • prof. dr hab. Michael Fleischer (recenzja)
 • dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

14 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 11:00, sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu, parter), Kraków, ul. Łojasiewicza 4

Temat rozprawy:

„Medialne reprezentacje i autoreprezentacje ruchów miejskich w Polsce” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

Promotor pomocniczy:

 • dr Michał Bukowski

Recenzenci

 • dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG (recenzja)
 • dr hab. Ewa Marciniak (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

17 listopada 2023 r., godz. 13:30

Obrona odbędzie się w formie zdalnej, przy użyciu aplikacji MS Teams:
https://tinyurl.com/yc82v4by                                               

Temat rozprawy:

„Prywatność i zaufanie na rynku. Kluczowe kompetencje organizacji mediów społecznościowych” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • prof. dr hab. Jan Kreft

Promotor pomocniczy:

 • dr Anna Kalinowska-Żeleźnik

Recenzenci

 • dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska (recenzja)
 • dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

1 grudnia 2023 r., godz. 9:30
Sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu WZiKS UJ, parter)

Temat rozprawy:

„Konwergencja mediów lokalnych jako czynnik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Studium empiryczne” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

Recenzenci

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

1 grudnia 2023 r., godz. 12:30, sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu WZiKS UJ, parter)

Temat rozprawy:

„Szybko. Krótko. Obrazkowo. Ewolucja koncepcji zawodu reportera radiowego w kulturze konwergencji” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

Recenzenci

 • dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM (recenzja)
 • prof. dr hab. Szymon Ossowski (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

19 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 12:00, sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu, parter), Kraków, ul. Łojasiewicza 4

Temat rozprawy:

„Characteristics of climate science communication. An optimization model for communication processes related to the popularization of scientific knowledge based on American and Polish climate scientists’ recommendations” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ

Recenzenci

 • dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK (recenzja)
 • dr hab. Ewa Marciniak (recenzja)
 • dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

 

Temat rozprawy:

„Formy aktywności TVN w Internecie oraz dywersyfikacja kanałów dystrybucji treści” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

Recenzenci

 • dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ (recenzja)
 • dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

12 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 14:00, sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu, parter), Kraków, ul. Łojasiewicza 4

Temat rozprawy:

„Biblioteka kościoła ewangelickiego im. Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie 1641-1949” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

Recenzenci

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

30 października 2023 r., godz. 13:00, sala konferencyjna (parter) Nowego Gmachu Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ul. Oleandry 3

 

Temat rozprawy:

„Reprezentacja terminologii politologicznej w języku Deskryptorów Biblioteki Narodowej” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • prof. dr hab. Wiesław Babik

Recenzenci

 • prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (recenzja)
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

 

Temat rozprawy:

„Produkty kultury artystycznej w dobie nowych mediów w Polsce” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • dr hab. Andrzej Kaliszewski

Promotor pomocniczy:

 • dr Edyta Żyrek-Horodyska

Recenzenci

 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS (recenzja)
 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

 

Temat rozprawy:

„Media środowiskowe w Polsce jako przejaw pluralizmu, partycypacji oraz inkluzji społecznej” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

Recenzenci

 • dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM (recenzja)
 • prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

1 grudnia 2023 r., godz. 8:00, sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu WZiKS UJ, parter)

Temat rozprawy:

„Reprezentacje dziennikarzy i profesji dziennikarskiej w polskiej kinematografii w latach 1945-2015 a profesjonalna autodefinicja i społeczne postrzeganie zawodu dziennikarza” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

Recenzenci

 • dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr (recenzja)
 • dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

15 grudnia 2023 r., godz. 12:00, sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu, parter), ul. Łojasiewicza 4, Kraków

 

Temat rozprawy:

„The public events discourse in Ukrainian media (1991-2021)” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

Recenzenci

 •  
 •  

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

 

Temat rozprawy:

„Ocena relewancji jako zachowania informacyjne użytkownika serwisu WWW” (streszczenie rozprawy)

Promotorka:

 • dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ

Promotor pomocniczy:

 • dr Paloma Korycińska

Recenzenci

 • dr hab. Arkadiusz Pulikowski, prof. UŚ (recenzja)
 • prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej:  22 listopada 2023 r., godz. 15:00.
Sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu WZiKS UJ, parter).