Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykaz nadanych stopni doktora w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach

Imię i nazwisko doktora

Tytuł rozprawy

Promotor / Promotorzy

Recenzenci

Data nadania stopnia

Dr LESZEK ŚWIECA

„Stylometryczna ocena wiarygodności przekazów promujących leki i suplementy diety”

dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ

dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS

prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz

21 grudnia 2022

dr MARCELINA MROWIEC-PIERGIES

„Moda jako system autopoietyczny. Reprezentacje mody w mediach i kulturze masowej"

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

prof. dr hab. Wanda Patrzałek

dr hab. Maria Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG

21 grudnia 2022

dr KATARZYNA LORENC

„Astroturfing jako narzędzie komunikacji politycznej w Internecie"

dr hab. Andrzej Nowosad

prof. dr hab. Alicja Jaskiernia

dr hab. Małgorzata Łosiewicz

21 grudnia 2022 z wyróżnieniem

dr MARIANA FYDRYCH

„Robotyzacja w nowych mediach na przykładzie dziennikarstwa zagranicznego (z perspektywy teorii gatekeepingu)”

prof. dr hab. Jan Kreft

dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska - promotor pomocniczy

prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski

dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. SWPS

19 stycznia 2022

dr GRZEGORZ KOŚCIŃSKI

„Fenomen telewizji publicznej jako narzędzia budowania porozumienia między narodami oraz wspierania procesu integracji europejskiej (studium przypadku na przykładzie francusko-niemieckiej telewizji ARTE)”

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab

15 grudnia 2021

dr TOMASZ ALEKSANDROWICZ

„Opinie użytkowników mediów społecznościowych, a podejmowanie decyzji zarządczych w wybranych spółkach giełdowych”

dr hab. Andrzej Nowosad

dr hab. Małgorzata Łosiewicz

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

29 stycznia 2020

dr KRZYSZTOF NOWAK

„Wykorzystanie narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego"

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM

dr hab. Marek Mazur

29 stycznia 2020

dr JADWIGA WIELGUT-WALCZAK

„Biblioteka Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie (1868-1950) - jej dzieje i rola w życiu artystycznym miasta"

dr hab. Anna Gruca, prof.UJ

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr

24 czerwca 2020

dr RAFAŁ CIENIEK

„Nowe sposoby dyfuzji treści w sieci na przykładzie polskich portali internetowych”

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

prof. dr hab. Ignacy Fiut,

dr hab. Tadeusz Kowalski, prof.UW

14 października 2020

dr EKATERINA BAUMANN

„Ocena stanu zachowania starych druków na podstawie doświadczeń Polski i Rosji: model bibliotekoznawczy”

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

prof.dr hab. Maria Juda

dr hab. Jolanta Gwioździk, UŚ

14 października 2020

dr BARBARA KRAWCZYK

„Józef Muczkowski: dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, kolekcjoner, historyk”

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

prof. dr hab. Marian Chachaj,

prof.dr hab. Bogdan Rok

18 listopada 2020

dr GABRIELA BEDNARSKA

„Informacja prawna w międzynarodowej perspektywie - problematyka i tendencje rozwojowe”

dr hab. Maria Próchnicka, prof.UJ

dr hab. Marta Skalska-Zlat

prof.dr hab. Paweł Chmielnicki

16 grudnia 2020

dr MARTA CICHOŃ

„Organizacja informacji bibliograficznych w semantycznej strukturze informacyjnej Internetu na przykładzie Deskryptorów Biblioteki Narodowej”

prof. dr hab. Wiesław Babik

dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ,

prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz

27 stycznia 2021

dr KATARZYNA PAGACZ

„Dyplomacja publiczna państw Unii Europejskiej w mediach społecznościowych”

dr hab. Agnieszka Hess, prof.UJ

prof. dr hab. Alicja Jaskiernia,

dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS

24 luty 2021

dr MAREK DEJA

„Model diagnostyczny kultury informacyjnej instytucji szkolnictwa wyższego”

dr hab. Maria Próchnicka, prof.UJ

dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ,

dr hab. Anna Mierzecka

16 czerwca 2021

dr PAWEŁ ROGALIŃSKI

„Model polityka popularnego w komunikacji politycznej w państwach anglosaskich:

dr hab. Maria Nowina Konopka, prof.UJ

prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka,

dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM

16 czerwca 2021