Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadane stopnie doktora

Wykaz nadanych stopni doktora w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach

 • dr NATALIA BIAŁKA

„Analiza bibliometryczna piśmiennictwa na temat drapieżnych czasopism i wydawnictw za lata 2011-2020”

Promotorka: dr hab. Magdalena Wójcik

Recenzenci:

dr hab. Mariola Antczak, prof. UŁ

dr hab. Renata Frączek, prof. UP

dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ

20.12.2023 z wyróżnieniem

 

 • dr BARBARA CYREK

„Komunikacja poprzez donacje na przykładzie serwisu YouTube”

Promotor: prof. dr hab. Jan Kreft

Promotorka pomocnicza: dr hab. Anna Lusińska

Recenzenci:

dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM

dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS

22.11.2023

 

 • dr PAULINA CZERNEK

„Media hiperlokalne w środowisku nowych mediów”

Promotorka: dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ

Recenzenci:

dr hab. Jakub Nowak, prof. UMCS

dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ

20.12.2023

 

 • dr SŁAWOMIR DOLEGŁO

Temat rozprawy „Mediatyzacja pamięci historycznej a praktyki komunikacyjne pokolenia późnych wnuków w Polsce XXI w.”

Promotorka: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

Promotorka pomocnicza: dr Agnieszka Całek

Recenzenci:

prof. dr hab. Marian Golka

dr hab. Marcin Napiórkowski, prof. UW

20.09.2023

 

 • dr JOANNA GRZECHNIK

„Medialne reprezentacje i autoreprezentacje ruchów miejskich w Polsce”

Promotorka: dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Michał Bukowski

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof.UG

dr hab. Ewa Maria Marciniak

20.12.2023

 

 • dr MONIKA HAPEK

„Prywatność i zaufanie na rynku. Kluczowe kompetencje organizacji mediów społecznościowych”

Promotor: prof. dr hab. Jan Kreft

Promotorka pomocnicza: dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik

Recenzenci:

dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska

dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW

20.12.2023

 

 • dr EMILIA KOTNIS-GÓRKA

„Konwergencja mediów lokalnych jako czynnik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Studium empiryczne”

Promotorka: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

Recenzenci:

prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk

dr hab. Adam Szynol

20.12.2023

 

 • dr JOANNA CIELOCH-NIEWIADOMSKA

„Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotece narodowej”

prof. dr hab. Wiesław Babik

dr hab. Anna Tokarska, prof. UŚ

dr hab. Artur Jazdon

17 maja 2023

 

 • dr KRZYSZTOF SOLIŃSKI

„Biblioteka kościoła ewangelickiego im. Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie 1641-1949”

Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

Recenzenci:

prof. dr hab. Marian Chachaj

prof. dr hab. Jan Malicki

22.11.2023

 

 • dr MAGDALENA WILK

„Media środowiskowe w Polsce jako przejaw pluralizmu, partycypacji oraz inkluzji społecznej”

Promotorka: dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

Recenzenci:

dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM

prof. dr hab. Alicja Jaskiernia

20.12.2023

 

 • dr MAGDALENA ZYCH

„Ocena relewancji jako zachowania informacyjne użytkownika serwisu WWW”

Promotorka: dr hab. Maria Próchnicka

Promotorka pomocnicza: dr Paloma Korycińska

Recenzenci:

dr hab. Arkadiusz Pulikowski, prof. UŚ

prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

20.12.2023

 • dr MARIANA FYDRYCH
  „Robotyzacja w nowych mediach na przykładzie dziennikarstwa zagranicznego (z perspektywy teorii gatekeepingu)”
  prof. dr hab. Jan Kreft
  dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska - promotor pomocniczy
  prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski
  dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. SWPS
  19 stycznia 2022

 

 • dr LESZEK ŚWIECA
  „Stylometryczna ocena wiarygodności przekazów promujących leki i suplementy diety”
  dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ
  dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS
  prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz
  21 grudnia 2022

 

 • dr MARCELINA MROWIEC-PIERGIES
  „Moda jako system autopoietyczny. Reprezentacje mody w mediach i kulturze masowej"
  dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ
  prof. dr hab. Wanda Patrzałek
  dr hab. Maria Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG
  21 grudnia 2022

 

 • dr KATARZYNA LORENC
  „Astroturfing jako narzędzie komunikacji politycznej w Internecie"
  dr hab. Andrzej Nowosad
  prof. dr hab. Alicja Jaskiernia
  dr hab. Małgorzata Łosiewicz
  21 grudnia 2022 z wyróżnieniem

 • dr MARTA CICHOŃ
  „Organizacja informacji bibliograficznych w semantycznej strukturze informacyjnej Internetu na przykładzie Deskryptorów Biblioteki Narodowej”
  prof. dr hab. Wiesław Babik
  dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ,
  prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz
  27 stycznia 2021

 

 • dr KATARZYNA PAGACZ
  „Dyplomacja publiczna państw Unii Europejskiej w mediach społecznościowych”
  dr hab. Agnieszka Hess, prof.UJ
  prof. dr hab. Alicja Jaskiernia,
  dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS
  24 luty 2021

 

 • dr MAREK DEJA
  „Model diagnostyczny kultury informacyjnej instytucji szkolnictwa wyższego”
  dr hab. Maria Próchnicka, prof.UJ
  dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ,
  dr hab. Anna Mierzecka
  16 czerwca 2021

 

 • dr PAWEŁ ROGALIŃSKI
  „Model polityka popularnego w komunikacji politycznej w państwach anglosaskich:
  dr hab. Maria Nowina Konopka, prof.UJ
  prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka,
  dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM
  16 czerwca 2021

 

 • dr GRZEGORZ KOŚCIŃSKI
  „Fenomen telewizji publicznej jako narzędzia budowania porozumienia między narodami oraz wspierania procesu integracji europejskiej (studium przypadku na przykładzie francusko-niemieckiej telewizji ARTE)”
  prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas
  ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
  dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab
  15 grudnia 2021

 • dr TOMASZ ALEKSANDROWICZ
  „Opinie użytkowników mediów społecznościowych, a podejmowanie decyzji zarządczych w wybranych spółkach giełdowych”
  dr hab. Andrzej Nowosad
  dr hab. Małgorzata Łosiewicz
  dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
  29 stycznia 2020

 

 • dr KRZYSZTOF NOWAK
  „Wykorzystanie narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego"
  dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ
  dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM
  dr hab. Marek Mazur
  29 stycznia 2020

 

 • dr JADWIGA WIELGUT-WALCZAK
  „Biblioteka Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie (1868-1950) - jej dzieje i rola w życiu artystycznym miasta"
  dr hab. Anna Gruca, prof.UJ
  prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
  dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr
  24 czerwca 2020

 

 • dr RAFAŁ CIENIEK
  „Nowe sposoby dyfuzji treści w sieci na przykładzie polskich portali internetowych”
  dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ
  prof. dr hab. Ignacy Fiut,
  dr hab. Tadeusz Kowalski, prof.UW
  14 października 2020

 

 • dr EKATERINA BAUMANN
  „Ocena stanu zachowania starych druków na podstawie doświadczeń Polski i Rosji: model
  bibliotekoznawczy”
  prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
  prof.dr hab. Maria Juda
  dr hab. Jolanta Gwioździk, UŚ
  14 października 2020

 

 • dr BARBARA KRAWCZYK
  „Józef Muczkowski: dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, kolekcjoner, historyk”
  prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
  prof. dr hab. Marian Chachaj,
  prof.dr hab. Bogdan Rok
  18 listopada 2020

 

 • dr GABRIELA BEDNARSKA
  „Informacja prawna w międzynarodowej perspektywie - problematyka i tendencje rozwojowe”
  dr hab. Maria Próchnicka, prof.UJ
  dr hab. Marta Skalska-Zlat
  prof.dr hab. Paweł Chmielnicki
  16 grudnia 2020