Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadane stopnie doktora

Wykaz nadanych stopni doktora w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach

 • Dr JOANNA CIELOCH-NIEWIADOMSKA
  „Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotece narodowej”
  Prof. dr hab. Wiesław Babik
  dr hab. Anna Tokarska, prof. UŚ
  dr hab. Artur Jazdon
  17 maja 2023

 • dr MARIANA FYDRYCH
  „Robotyzacja w nowych mediach na przykładzie dziennikarstwa zagranicznego (z perspektywy teorii gatekeepingu)”
  prof. dr hab. Jan Kreft
  dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska - promotor pomocniczy
  prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski
  dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. SWPS
  19 stycznia 2022

 

 • dr LESZEK ŚWIECA
  „Stylometryczna ocena wiarygodności przekazów promujących leki i suplementy diety”
  dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ
  dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS
  prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz
  21 grudnia 2022

 

 • dr MARCELINA MROWIEC-PIERGIES
  „Moda jako system autopoietyczny. Reprezentacje mody w mediach i kulturze masowej"
  dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ
  prof. dr hab. Wanda Patrzałek
  dr hab. Maria Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG
  21 grudnia 2022

 

 • dr KATARZYNA LORENC
  „Astroturfing jako narzędzie komunikacji politycznej w Internecie"
  dr hab. Andrzej Nowosad
  prof. dr hab. Alicja Jaskiernia
  dr hab. Małgorzata Łosiewicz
  21 grudnia 2022 z wyróżnieniem

 • dr MARTA CICHOŃ
  „Organizacja informacji bibliograficznych w semantycznej strukturze informacyjnej Internetu na przykładzie Deskryptorów Biblioteki Narodowej”
  prof. dr hab. Wiesław Babik
  dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ,
  prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz
  27 stycznia 2021

 

 • dr KATARZYNA PAGACZ
  „Dyplomacja publiczna państw Unii Europejskiej w mediach społecznościowych”
  dr hab. Agnieszka Hess, prof.UJ
  prof. dr hab. Alicja Jaskiernia,
  dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS
  24 luty 2021

 

 • dr MAREK DEJA
  „Model diagnostyczny kultury informacyjnej instytucji szkolnictwa wyższego”
  dr hab. Maria Próchnicka, prof.UJ
  dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ,
  dr hab. Anna Mierzecka
  16 czerwca 2021

 

 • dr PAWEŁ ROGALIŃSKI
  „Model polityka popularnego w komunikacji politycznej w państwach anglosaskich:
  dr hab. Maria Nowina Konopka, prof.UJ
  prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka,
  dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM
  16 czerwca 2021

 

 • dr GRZEGORZ KOŚCIŃSKI
  „Fenomen telewizji publicznej jako narzędzia budowania porozumienia między narodami oraz wspierania procesu integracji europejskiej (studium przypadku na przykładzie francusko-niemieckiej telewizji ARTE)”
  prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas
  ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
  dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab
  15 grudnia 2021

 • dr TOMASZ ALEKSANDROWICZ
  „Opinie użytkowników mediów społecznościowych, a podejmowanie decyzji zarządczych w wybranych spółkach giełdowych”
  dr hab. Andrzej Nowosad
  dr hab. Małgorzata Łosiewicz
  dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
  29 stycznia 2020

 

 • dr KRZYSZTOF NOWAK
  „Wykorzystanie narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego"
  dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ
  dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM
  dr hab. Marek Mazur
  29 stycznia 2020

 

 • dr JADWIGA WIELGUT-WALCZAK
  „Biblioteka Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie (1868-1950) - jej dzieje i rola w życiu artystycznym miasta"
  dr hab. Anna Gruca, prof.UJ
  prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
  dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr
  24 czerwca 2020

 

 • dr RAFAŁ CIENIEK
  „Nowe sposoby dyfuzji treści w sieci na przykładzie polskich portali internetowych”
  dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ
  prof. dr hab. Ignacy Fiut,
  dr hab. Tadeusz Kowalski, prof.UW
  14 października 2020

 

 • dr EKATERINA BAUMANN
  „Ocena stanu zachowania starych druków na podstawie doświadczeń Polski i Rosji: model
  bibliotekoznawczy”
  prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
  prof.dr hab. Maria Juda
  dr hab. Jolanta Gwioździk, UŚ
  14 października 2020

 

 • dr BARBARA KRAWCZYK
  „Józef Muczkowski: dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, kolekcjoner, historyk”
  prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
  prof. dr hab. Marian Chachaj,
  prof.dr hab. Bogdan Rok
  18 listopada 2020

 

 • dr GABRIELA BEDNARSKA
  „Informacja prawna w międzynarodowej perspektywie - problematyka i tendencje rozwojowe”
  dr hab. Maria Próchnicka, prof.UJ
  dr hab. Marta Skalska-Zlat
  prof.dr hab. Paweł Chmielnicki
  16 grudnia 2020